©2018 by Diginn

  • lillbeathehaapnes

2,8 mill. kroner i støtte til videreutdanning i digital utvikling

Lokale næringsforeninger og Nord universitet får 2,8 mill. kroner i støtte til videreutdanning i digital utvikling. Støtten går til videreutdanningsprogrammet «Digital transformasjon i min virksomhet» (Divi).

Suksessoppskrift: Kirsti B. Arntsen og Lars Hovdan Molden ser frem til å komme i gang med det nye videreutdanningstilbudet som har oppstart våren 2020. Foto: Morten Stene.


– Videreutdanningen er en videreføring av et forprosjekt vi har om digital oppskalering, sier daglig leder Kirsti B. Arntsen i Steinkjer Næringsforum (bildet).

– Dette er en forsmak på det vi håper å oppnå med InnoCamp: økt samhandling mellom bedrifter i hele regionen, sammen med akademia, om innovasjon og utvikling.


Kurstilbudet er på 30 studiepoeng med oppstart våren 2020, og målgruppe er ledere i små og mellomstore bedrifter. På planen står fire kurs:


1) Digital markedsføring og nye forretningsmodeller

2) Digital beslutningstaking og strategi

3) Forståelse av teknologi og hva teknologi gjør med markeder og bedrifter

4) Cybersikkerhet


Nødvendig konkurransekraft

– Vi opplever stor interesse for digital kompetanse i næringslivet. Utdanningstilbudet vi nå kan tilby treffer et behov medlemsbedriftene har, sier daglig leder Ingrid Dahl Furunes i Verdal Næringsforum.

Næringsforeningene representerer totalt i overkant av tusen virksomheter som nå vil få tilbud om videreutdanning i digital utvikling.


– Vi har et variert næringsliv, men fellesnevneren for alle er at de må henge med digitalt for å følge utviklingen som skjer i resten av verden, sier daglig leder Amund Lein i Namdal Næringsforening.


– Digital utvikling er i så måte noe av det viktigste man kan jobbe med og vil være en stor konkurransekraft for å opprettholde næring i distriktene, legger Kirsti B. Arntsen til.


Framtidas universitet

– Læringsmodellen vil bestå av blandede undervisningsformer, hvor vi kombinerer samlinger med digitale læringsaktiviteter. Når vi gjør dette sammen med kompetente næringsaktører skaper vi en helt ny læringsarena med mye høyere relevans. Dette er framtidas universitet, sier stipendiat Lars Hovdan Molden ved Handelshøgskolen Nord.


– Fordelingen mellom samlinger og aktiviteter på nett kan variere. Poenget med «Blended learning» er å utnytte styrkene til både digitale og ikke-digitale undervisningsmetoder på en måte som gjør at den totale læringen blir bedre, sier han.


Online-Campus kombinasjoner

Molden forteller at de ønsker å kombinere korte introduksjonsvideoer, både egenproduserte og fra andre kilder, med quiz og andre former for interaktivitet. Det vil også bli lagt opp til kollegasamtaler mellom studenter online for å fostre samarbeid. Det vil i tillegg bli arrangert en samling i starten og på slutten av alle kursene.


– På samlingene benytter vi den veletablerte Harvard-metoden hvor vi anvender teori på praksis gjennom case-undervisning, sier Molden.


– På denne måten drar vi næringsrelevans til et nytt nivå og integrerer næringslivet tett inn i undervisning.


Nord universitet har flere lokasjoner i Trøndelag og Nordland, og et nettbasert tilbud gjør det ifølge Molden mulig å tilby videreutdanningen på ulike steder til samme tid. En Online-campus-kombinasjon vil kunne tilbys til større målgrupper, på ulike lokasjoner.


Permanente kurs

– Det er et mål at disse kursene skal bli permanente tilbud på valg- og spesialiseringsretninger på Nord universitet sine tilbud innen området, som økonomi og innovasjon, sier Molden.

Digital innovasjon og Grønn bærekraft (DigInn) ved Handelshøgskolen Nord universitet vil knytte aktuell forskning inn mot de ulike kursene.


Fakta

«Digital transformasjon i min virksomhet» er et samarbeid mellom:

Steinkjer Næringsforum

Verdal Næringsforum

Namdal Næringsforening

Ranaregionen Næringsforening

Handelshøgskolen ved Nord universitet i Steinkjer


Prosjektet er ett av 16 prosjekter over hele landet som får midler fra Kompetanse Norge til å utvikle nye videreutdanningstilbud som skal hjelpe næringslivet til å utnytte mulighetene som ligger i digitalisering.

Dette er en del av regjeringens kompetansereform Lære hele livet.


Kompetanse Norge er et direktorat under Kunnskapsdepartementet.


Saken er først publisert på www.nn-24.no av Morten Stene

23 views