©2018 by Diginn

  • lillbeathehaapnes

Circular Economy Conference 2019

Updated: Jun 12, 2019


CEC: Arrangementet arrangeres av SINTEF, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og Nord universitet.

Circular Economy Conference 2019 (CEC19) gikk av stabelen 03.juni i Langesund - administrasjonssenteret i Bamble kommune, Telemark. Nord Universitet og DigInn deltok på konferansen og fikk innsikt i hvordan vi kan sørge for en overgang til sirkulær økonomi for både organisasjoner, verdikjeder og samfunnet som helhet. Foredragsholdere representerte både akademia, privat og offentlig forvaltning. Dette sikret god teoretisk og faglig tyngde, samt en bred forståelse for hvordan sirkulær økonomi fungerer i praksis. Det var fokus på produkt- og tjenesteutvikling, regionale nettverk og allianser samt utveksling av energi og materialer, og nye typer styrings- og forretningsmodeller basert på sirkulær økonomi.


Vi vil i noen poster fremover, med referanse til foredragsholdere fra CEC19, aktualisere ulike spørsmål knyttet til hvordan vi skal lykkes med transformasjonen fra en lineær til en sirkulær økonomi. Og jeg lover - noen av løsningene (og utfordringene) vil overraske. Så, stay tuned!

8 views